BestBreed Mustang Stormy
Europas første Mustang avls hingst


Beaty Buttes BLM Mustang

Født: 2004
Indfanget: 3. august 2007
Adopteret: 20. oktober 2007

Opholdssted: Stoholm, Danmark


* Meget rolig og velopdraget.
* Styre hingstegruppen.
* Meget kontaktsøgende.
* Stor selvtillid.
* Fanger hurtigt nye udfordringer.

Højde: 158 cm


BestBreed Mustang Stormy
Europe's first Mustang breeding Stallion


Beaty Buttes BLM Mustang

Born: 2004
Captured: 3. august 2007
Adopted: 20. october 2007

Location: Stoholm, Denmark


* Very calm and well behaved.
* Manage stallion group.
* Much contact applicants.
* Great confidence.
* Learn quickly new challenges.

Height: 158 cm

BLM 2007 2008 2009 2010 2011
Fotograf Rhonda 2012 2013 2014 2015 2016

Stormy har en fantastisk lækker gang.
Stormy er en Beaty Buttes BLM Mustang registreret hos BLM og DaMuFo (Dansk Mustang Forbund).
Beaty Buttes er et område i Oregon på grænsen til Nevada - http://www.mustangs4us.com/oregon.htm
Bestanden af vilde Mustangs i Beaty Buttes er normalt mellem 100 og 250 heste.

Mustangs fra Beaty Buttes er af næsten alle farver og genetiske baggrund. De fleste af hestene er sorrels, roans, brune og grå. Flere Mustangs fra Beaty Buttes har mange egenskaber, der tilsvare den spanske Mustang og andre blodlinier bla. fuldblods. En stor del af fundamentet til de berømte Kiger HMA Mustangs kommer fra Beaty Buttes.
Mustangs fra Beaty Buttes er kendt for sund og velformet kropsbygning samt for at have særdeles godt sind og temperament.
Stormy has a fantastic delicious time.
Stormy is a Beaty Buttes BLM Mustang registered with the BLM and DaMuFo (Danish Confederation Mustang).
Beaty Buttes is a field in Oregon to the border with Nevada - http://www.mustangs4us.com/oregon.htm.
The herd of wild Mustangs in Beaty Buttes is usually between 100 and 250 horses.

Mustangs from Beaty Buttes are almost all colors and genetic background. Most of the horses are sorrel, roan, brown and gray. Several Mustangs from Beaty Buttes has many properties that are similar to the Spanish Mustang and other bloodlines among other thoroughbred. Much of the groundwork for the famous Kiger HMA Mustangs come from Beaty Buttes.
Mustangs from Beaty Buttes is known for healthy, well-shaped conformation and to have very good mind and temperament.

Tilpasset søgning

© 2011-2017 BestBreed Mustang - +45 2830 2729