Historie:

Mustangen nedstammer fra de spanske heste som conquastadorerne i 15-1600 tallet bragte med til Amerika. Mange af disse spanske heste slap fri og dannede grundlaget for den nordamerikanske vildhest Mustang. Disse heste levede frit og tilpassede sig klimaet gennem naturlig udvælgelse.
Den ædle spanske hest ændrede sig til en hårdfør og nøjsom Mustang.


History:

The American Mustangs are descends from horses brought over by the Spanish Conquerors in the 1500´s and 1600´s to the New World. Many of these horses were left behind by the Spanish or ran away, and from this they have laid the groundwork for what is known today, as the North American wild Mustang. These horses lived on open ranges and mountain areas, where they have adjusted to the new conditions and surroundings through natural selection. The noble Spanish horse changed over the years to the tough and thrifty Mustang.

Amerikanerne har altid brugt Mustangs til alt fra mad, foder, trækdyr til ridehest. På et tidspunkt i 1970'erne var bestanden af Mustangs hårdt presset, da deres naturlige områder efterhånden var blevet for små til det faktiske antal heste. Mange Mustangs levede derfor en kummerlig tilværelse og blev et stort problem for farmerne, da Mustangen forsøgte at skaffe føde på enhver måde.


Der blev derfor vedtaget en lovgivning, der skulle beskytte Mustangs og sikre en bæredygtig bestand i de mange forskellige områder rundt om på det nordamerikanske kontinent. Mustang bestanden er opdelt i forskellige stammer, da hestenes bevægelse er begrænset af naturlige forhindringer som bjerge og floder.
Disse stammer kan have vidt forskellige egenskaber, indlæringsevne, intelligens og kropsbygning. BLM (Bureau of Land Management) er sat til at sikre Mustang bestanden samt indfangning af adoptions heste.
BLM har stationer overalt i USA, hvor der er naturlige bestande af Mustangs. Al adoption af Mustang foregår gennem BLM, som også foretager kontrol af adopterede Mustangs, så man sikre en træning og human behandling af Mustangs.


The Americans have always had use for the Mustang, from food, both animal and human use, pulling wagons to riding. At a time in the 1970`s the Mustang herds were under pressure, when their natural grazing area´s began to be too small for the size of each herd. Many of the Mustangs lived under very poor conditions and became a big problem for many farmers and cattle ranchers. The Mustangs tried to survive by getting food anyway possible.

A law was passed to protect the Mustangs and make sure that the herd size was reduced to a sustainal size, in the many different areas around America. Mustang herds are divided up into different categories, depending on where in America the Mustangs come from. The area where our Mustangs originate from, is called the "Buttes". These Butte Mustangs live in a rough area, where mountains and river beds make it harder for the horse to move around. With this type of terrain, these Mustangs will have a different quality, learning ability, intelligence and body type. BLM (Bureau of Land Management) is responsible to make sure that the population, together with round up for adoption are controlled. Wild Mustangs roam free in 10 western states and the BLM has many stations within these 10 states. In order to adopt a Mustang you must go through the BLM, as they control the adoptions and make sure that the Mustangs are trained and well taken care of by their new owners.Generelle data:
Mustang racen er en let ridehest.
Knoglebygningen er god og stærk.
Lemmer og hove er meget stærke og faste.
Mustangs kan have alle farver.
Stangmål variere meget fra område til område, men er normalt mellem 137cm - 160cm.
Mustangs er kendt for at være utrolig hårdfør og nøjsom.
Mustangs er meget rolige og med stor indlæringsevne.
Mustangs egner sig til ridehest, kvæghest og er utrolig udholdende, hurtig, livlig og meget adræt.
Mustangen har desuden medvirket til fremavlen af bla. Quarter horse, Appalosa og Paint.

General Information:
The Mustang is an easy horse to ride.
Their bone structure is good and strong.
Their legs and hoofs are very strong and firm.
Mustangs have a wide range of colors.
Mustangs grow to an average size of 13½-16 hands (137-160 cm). This can vary depending on which area the Mustang comes from.
Mustangs are known to be very strong and frugal.
Mustangs can be used for riding or as a cow horse and are incredibly enduring, fast, lively and very agile.
Mustangs have laid the foundation for such breeds as the Quarter Horse, Appaloosa and Paint.


Tilpasset søgning

© 2011-2017 BestBreed Mustang - +45 2830 2729