Genoptræning:


Vi kan nu tilbyde behandling og genoptræning af din hest i samarbejde med enten din egen dyrlæge eller vores tilknyttede hestedyrlæger.
Udover almen medicin tilbyder vi også kiropraktik, osteopati, akupunktur, massage, fysioterapi, kranio-sakral terapi, tandpleje, fodervejledning, sadel tilpasning/vejledning samt som en ekstra ting, vi er utrolig glade for, så er det lykkedes os, at få tilknyttet en af Danmarks dygtigste beslagsmede, som er komme hjem til Danmark igen efter at være bosat i USA i mange år.

Du kan her tilbyde din hest den bedste behandling/genoptræning med hjælp af utrolig dygtige fagfolk.
Alt foregår i et ”stressless” miljø, hvor din hest kommer i centrum.
Du har også mulighed for selv at deltage, hvis du har lyst eller du kan vælge at følge din hest på webcams både i boks, fold og træningsplads.

Der er selvfølgelig døgnvagt og har du spørgsmål omkring din indlagte hest, kan du altid kontakte os på vagt-telefonen +45 2830 2729.

Hvis du ønsker mere information eller reservere boks eller foleboks, kan du kontakte os på tlf. +45 2830 2729 eller
e-mail vagt@us-mustang.com.


Rehabilitation:


We can now offer treatment and rehabilitation of your horse in conjunction with either your own veterinarian or our horse veterinarians.
In addition to general medicine, we also offer Chiropractic, osteopathy, acupuncture, massage, physiotherapy, cranio-sacral therapy, dental care, feeding guidance, saddle adjustment/guidance and as an extra thing that we are very happy, so we managed to get attached to one of Denmark's best farriers who are coming home to Denmark again after to be resident in the U.S. for many years.

Here you can offer your horse the best treatment / rehabilitation with the help of incredibly talented professionals.
Everything happens in a "stress less" environment where your horse comes first.
You also have the opportunity to participate if you wish or you can choose to keep an eye on your horse on web cams in the horse box, paddock and workout area.

Of course we have people at work around the clock and do you have questions about your inlaid horse, you can always contact us on our guard phone +45 2830 2729.

If you want more information or reserve box, you can contact us at phone +45 2830 2729 or
e-mail vagt@us-mustang.com

Tilpasset søgning

© 2011-2017 BestBreed Mustang - +45 2830 2729