Opstaldning (fuldpas) af: Der fodres med Champ Combi Pellets, Champ SportsMix Mûsli, Champ StutenGlück, Champ Mineral Plus, Eggersmann Mineral Brix, Champ Corner Flakes, Roepiller, gulerødder, hø og wrap(ca. 2 kg. hø/wrap pr. 100 kg. hest pr. døgn).
Foder sammensættes i samarbejde med ejeren.

I vinter perioden fodres der med hø/wrap på folde.

Der er daglig udmugning af alle bokse.


Af vores 30 hestebokse er følgende ledige i øjeblikket:


Stald 1 (15 bokse med webcam):
Hestebokse: 0
Ponybokse : 2

Stald 2 (12 bokse med webcam):
Hestebokse: 2
Ponybokse : 0

Stald 3 (3 Folebokse med webcam):
Hestebokse: 0
Ponybokse : 0

Opstaldere kan benytte vores faciliteter i samarbejde med vores trænere:
 • Stor ridebane 20x60 m
 • Round Pen
 • Picadero
 • Agilitybane
 • Springbane
 • Vaskeplads (med varmt vand)
 • Træningsbane 1,4 km
 • Heavy Duty Galopbane 300 m
 • Opstalder sadelrum
 • Toilet og bad
 • 4 hestes Walker (minutpris)
 • Solarium (minutpris)

Housing of: We are using the following horse feed: Champ Combi Pellets, Champ SportsMix Mûsli, Champ StutenGlück, Champ Mineral Plus, Eggersmann Mineral Brix, Champ Corner Flakes, Beet pulp, carrots, hay and wrap.
(about 2 kg. hay / wrap per. 100 kg. horse per. day).
Feed composed in collaboration with the owner.

During winter fed with hay / wrap on folding.

There are daily mucking of all boxes.

Of our 30 horse boxes are the following available at the moment:


Stable 1 (15 boxes with webcam):
Horse boxes: 0
Pony boxes : 2

Stable 2 (12 boxes with webcam):
Horse boxes: 2
Pony boxes : 0

Stable 3 (3 boxes with webcam):
Horse boxes: 0
Pony boxes : 0

Horse owners can use our facilities together with our coaches:
 • Large riding arena 20x60 m
 • Round Pen
 • Picadero
 • Agilitycourse
 • Jump course
 • Wash place (with hot water)
 • Trainings course 1,4 km
 • Heavy Duty Galop course 300 m
 • Saddle room
 • Toilet and shower
 • 4 horses Walker
 • Solarium

Tilpasset søgning

© 2011-2017 BestBreed Mustang - +45 2830 2729