Foleboks:


Vi tilbyder nu opstaldning for drægtige hopper.

Hopperne vil stå i vores folegang, hvor alle bokse har overvågning af webcams.
Med dit personlige login kan du på din PC og smartphone, følge hoppen både i boksen, træningsbaner og på fold. Du kan dreje kamera, lave zoom, ta snapshots eller video.


Når hoppens termin nærmer sig, vil vi foretage kontrol af hoppen flere gange dagligt.

Hvis du ønsker mere information eller reservere boks eller foleboks, kan du kontakte os på tlf. +45 2830 2729 eller post@us-mustang.com.

Foaling:


We now offer housing for pregnant mares.

The mares will stand in our foal Department, where all boxes have surveillance webcams.
With your personal login, you can on your PC and smartphone, follow the mare both in the box, training courses and on the fold. You can rotate the camera, zoom, take snapshots or video.

When the mare is approaching foaling time, we will inspect the mare several times daily.

If you want more information or to book horse box or foaling box, you can contact us at phone +45 2830 2729 or post@us-mustang.com.


Da vi har tæt samarbejde med hestedyrlæge, kan vi hurtigt får assistance, hvis det skulle blive nødvendigt.

Af hensyn til hoppens velbefindende og samarbejdet mellem hoppen og os, skal opstaldning starte mindst en måned før fastsat termin.
Det er meget vigtigt for os, at vi kan nå at opbygge et godt og tillidsfuldt forhold til hoppen.


Because we have close cooperation with horse veterinarian, we can quickly get assistance if it’s needed.

For the sake of the mare's well being and cooperation between the mare and Us, the housing must start at least one month before the foaling date.
It is very important for us that we can manage to build a good and trusting relationship with the mare.


© 2011-2017 BestBreed Mustang - +45 2830 2729